Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Chemiczne memory

Chemiczne memory
  • Chemiczne memory
  • Chemiczne memory

109,00 zł

Stara cena Rabat %
Rodzaje:

Co rozwija?

Percepcja wzrokowa Zdolności manualne Rozwój społeczny

Numer katalogowy: 110006

Produkt dostępny / wysyłamy w ciągu 48 godzin

Chemiczne memory sprawi, że utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach chemii i powtórki przed sprawdzianami staną się czystą przyjemnością. Gra składa się z 40 płytek, na których znajdują się wzory substancji, nazwy zjawisk, pojęcia oraz ich krótkie definicje. Podczas zabawy gracze, podobnie jak w klasycznym memory, muszą odnaleźć dwa pasujące do siebie elementy. Jeden z nich pochodzi z kolumny haseł, drugi z grupy definicji i wyjaśnień, dzięki czemu gra w sprytny sposób zapoznaje dziecko z wiedzą z zakresu chemii, systematyzuje ją i pomaga zapamiętać.

Dzięki Chemicznemu Memory dziecko:

  • utrwala trudną nomenklaturę chemiczną obowiązującą w gimnazjum
  • uczy się prawidłowego odczytywania symboli i wzorów chemicznych
  • uczy się odróżniać cząsteczki od atomów
  • uczy się uzgadniania wzorów sumarycznych tlenków i ich nazw

Dzięki Memory Chemia przestanie być dla Twojego dziecka wiedzą tajemną. Gra pozwala przyswoić wiadomości dotyczące takich tematów jak sole, węglowodory, atomy i cząsteczki oraz kwasy i zasady. Idealnie sprawdzi się zarówno w domu – jako pomoc dla dziecka, jak również do urozmaicenia zajęć w szkole.

Jako uzupełnienie wiedzy dotyczącej chemii polecamy Chemiczne Domino.

 

Ukończyła studia Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebieg jej pracy zawodowej związany jest ściśle z dydaktyką chemii. Po studiach rozpoczęła pracę w Zakładzie Metodyki  Nauczania Chemii UJ oraz Zespole Szkół Społecznych prowadzonych przez Samodzielne Koło Terenowe 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. W miedzy czasie pracowała jako trener Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich komponent B2 Edukacja. Ukończyła kurs: Ocenianie w Nowej Szkole” – Grupa „600″ organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz kurs Konstruktorów zadań egzaminacyjnych organizowany przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Krakowie.  Jest egzaminatorem gimnazjalnym i maturalnym, Edukatorem Nowej Szkoły. Jest, autorką licznych artykułów dotyczących dydaktyki chemii publikowanych w Chemii w szkole, materiałach konferencyjnych Zjazdów i szkół Dydaktyki Chemii organizowanych przez PTCH. Gry edukacyjne jej autorstwa wspierające nauczanie chemii w gimnazjum były wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych przez MENiS. Była organizatorem i przewodniczącym Komisji Wojewódzkiej czterech edycji Małopolskiego Konkursu z Chemii dla uczniów Gimnazjum.

W latach 2008 -2014 pracowała w Wydawnictwie ZamKor jako redaktor merytoryczny i Koordynator chemii. Była pomysłodawcą serii podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych pakietu  Świat Chemii do Gimnazjum (rekomendowanego przez Polska Akademie Umiejętności)  i do zakresu podstawowego szkoły ponadgimnazjalnej (wyróżnionego przez Polską Akademię Umiejętności spośród wszystkich podręczników do tego zakresu) . Kreowała Serwis Internetowy chemia. zamkor.pl. była Inicjatorką projektu Z ZamKorem do egzaminu. . Obecnie jest redaktorem metodycznym  E podręczników do chemii do gimnazjum i I klasy szkoły realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na zlecenie MEN.

Otrzymała w roku 2007 Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez prezydenta oraz w roku 2008 Srebrną Odznakę Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w roku 20012 Nagrodę Kallimacha, wyróżnienie na Targach edukacyjnych w Kielcach za książkę Chemia repetytorium z zadaniami   za oraz w roku 2013  wyróżnienie PAU za podręcznik świat Chemii

Klasę dzielimy na grupy. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby każda grupa otrzymała planszę gry, pionki, zestaw kolorowych kart z tematami zadań. Można jednak prowadzić grę w taki sposób, aby przy jednej planszy zgromadzili się "kapitanowie" drużyn, którzy przy rozwiązywaniu zadań będą kontaktowali się z pozostałymi członkami drużyny. Uczniowie mają do dyspozycji modele kulkowe, mini zestawy odczynników i szkła laboratoryjnego do wykonania prostych eksperymentów np. zbadania odczynu, przeprowadzenia reakcji zobojętnienia, wytrącenia osadu nierozpuszczalnej substancji. Przedstawiciel grupy rzuca kostką i przesuwa pionek na odpowiednie pole. Pola z kolejnymi numerami są w różnych kolorach, świadczy on o rodzaju zadania np. na polach z symbolem wagi ukryte są zadania rachunkowe lub problemowe (o różnych stopniach trudności), na polach żółtych polecenia ćwiczące nomenklaturę chemiczną. Opisy zadań znajdują się na kolorowych kartach zgodnych z kolorem pól na planszy. Uczniowie piszą zwięzłe sprawozdanie z wykonywanych przez siebie zadań. Wygrywa grupa, która wykona największą liczbę zadań i jednocześnie pierwsza dotrze do mety.

Ostatnio przeglądane

Chemiczne memory

Chemiczne memory

109,00 zł