Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Drzewko smutku i radości

Drzewko smutku i radości
 • Drzewko smutku i radości
 • Drzewko smutku i radości
 • Drzewko smutku i radości
 • Drzewko smutku i radości
 • Drzewko smutku i radości
 • Drzewko smutku i radości
 • Drzewko smutku i radości

575,00 zł

3+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Numer artykułu: 110014

Produkt niedostępny

Wartości edukacyjne:

Drzewko smutku i radości to idealna pomoc dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach,
którzy chcą wprowadzić dzieci w świat emocji: rozmawiać o nich, nazywać je i definiować.
Celem „drzewka” jest rozwijanie emocjonalności dzieci, tzn. umiejętności rozpoznawania
i nazywania przeżywanych emocji, rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności
prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka, wzbogacenie słownictwa dzieci,
kształcenie kompetencji językowych, wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie
przeżywanych emocji, a także niewerbalnej. Wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki,
nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami.

Do zestawu polecamy Dodatkowe listki do Drzewka smutku i radości.

Do zestawu polecamy pobrać Kary pracy do Drzewka smutku i radości.

mgr Joanna Heller

Mgr wychowania przedszkolnego z długoletnim stażem pracy. Autorka programów edukacyjnych

oraz przedsięwzięć pedagogicznych związanych z rozwijaniem emocjonalności i wychowaniem

społeczno-moralnym dzieci.

Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla ich rozwoju ogólnego i prawidłowych relacji społecznych. Rozwijanie emocjonalności dzieci, tak jak innych stref jego rozwoju, powinno być celowo i systematycznie kształtowane i wspieranie przez organizowanie zajęć i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój naszych dzieci. Tak samo jak staramy się wyposażać dzieci w pewien ogólny zasób wiedzy i pomagamy im zdobywać różne umiejętności, stosując wiele metod, i form pomocy, tak samo powinniśmy wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ich emocjonalności oraz pomóc w rozwinięciu umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. Stąd tak istotne jest aby w przedszkolu stwarzać dzieciom warunki do rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami. To emocje i umiejętności współżycia z innymi w znacznej mierze wpływają na nasze sukcesy i powodzenie w nauce, bo aż 80%, a sam intelekt tylko 20 %. Emocje wpływają na nasza motywację do działania, wytrwałość w tym działaniu, decydują o gratyfikacji celów działania, o umiejętności współżycia w grupie, wdrażają nasze myśli w czyn.

 • rozwijanie emocjonalności dzieci,
 • umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka,
 • wzbogacenie słownictwa dzieci,
 • kształcenie kompetencji językowych,
 • wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie przeżywanych emocji, a także niewerbalnej - wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami,
 • nabywanie wiedzy o indywidualności przeżywanych emocji.

Poznawanie i rozumienie siebie i świata:

Poznawanie środowiska społeczno- kulturowego- poznawanie siebie:

 • rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć za pomocą języka ciała w sposób aprobowany przez innych,
 • dzielenie się swymi uczuciami i emocjami z innymi,
 • dostrzeganie swoich możliwości,
 • dostrzeganie wyborów z przewidywaniem ich skutków,
 • dostrzeganie własnej przydatności w najbliższym środowisku.

 

Posługiwanie się mową:

 • wypowiadanie się na podstawie obserwowanych w środowisku zjawisk, procesów i kontaktów społecznych,
 • zachęcanie do wypowiadanie się  na temat zabaw i kontaktów z rówieśnikami, wykonywanych czynności i przeżyć,
 • wzbogacanie słownictwa w miarę poznawania środowiska społecznego i relacji społecznych,
 • używanie słownictwa określającego stany uczuciowe,
 • formułowanie uogólnień i tworzenie definicji na podstawie rozwiązywania i układania zagadek.

 

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie:

Wdrażanie do przestrzegania norm regulujących współżycie:

 • przyzwyczajanie do mówienia o swoich przeżyciach, osiągnięciach, doświadczeniach, trudnościach, bycia słuchanym i słuchania wtedy, gdy mówią inni,
 • używanie form i zwrotów grzecznościowych,
 • przestrzeganie zawartych umów,
 • przyzwyczajanie do podejmowania wspólnych decyzji.

 

Budowanie systemu wartości:

Kształtowanie cech charakteru:

 • wykorzystanie naturalnych sytuacji wychowawczych do postrzegania i nazywania przejawów życzliwości, koleżeństwa, dobroci, szlachetności oraz do rozumienia tych pojęć,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji w kontaktach z innymi.

Zawartość:

• 2 drzewka: radosne i smutne o wymiarach: wysokość 120 cm, szerokość 75 cm, grubość
1 cm, wykonane ze sklejki brzozowej, kolor naturalny, lakierowane,
• 2 stabilne stojaki z antypoślizgową podkładką w kolorze naturalnym, lakierowane,
• 36 listków wykonanych ze sklejki o wymiarach 10 x 15 cm w kolorze zielonym,
• 34 drewniane kołeczki w kolorze zielonym,
• kostka do gry z ilustracjami emocji radości i smutku,
• lniany woreczek,
• 12 kart pracy,
• instrukcja.

  Ostrzeżenie! Niedpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!

Ostatnio przeglądane

Drzewko smutku i radości

Drzewko smutku i radości

575,00 zł