Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Edumatrix

Edumatrix
 • Edumatrix
 • Edumatrix
 • Edumatrix

591,00 zł

3y 36mc+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Abstrakcyjne myślenie Percepcja wzrokowa Zdolności manualne Kreatywność

Numer artykułu: 110227

Produkt dostępny / wysyłamy w ciągu 48 godzin

Edumatrix to narzędzie, które pozwala na łatwe połączenie w procesie edukacyjnym wysiłków uczniów i nauczyciela:

 • Edumatrix stanowi swoistego rodzaju zeszyt ćwiczeń, w którym uczeń wypełnia go i obsługuje jak aplikację komputerową,

 • Edumatrix można dostosować do praktycznie każdego etapu edukacyjnego od początku przedszkola do końca szkoły podstawowej,

 • Edumatrix jest niezwykle elastyczny poprzez dobór elementów i plansz, a przede wszystkim poprzez odpowiednio przedstawione zadania,

 • Edumatrix pomaga łączyć zagadnienia matematyczne i informatyczne oraz przedstawiać je uczniowi w sposób obrazowy przy wykorzystaniu pełnej jego aktywności i kreatywności,

 • Edumatrix stanowi ułatwienie i wygodny sposób ilustrowania zagadnień ilościowych pojawiających się przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

zapraszamy na stronę poświęconą Edumatrix

edumatrix.pl

Złoty medal na Targach w Kielcach       

Złoty Medal Salonu Edukacji w kategorii Pomoce Dydaktyczne (Targi Kielce, 5-7 X 2016 r.)

                                                

Adam Jaronicki

mgr inż. elektronik ukończył Krakowską AGH oraz ATH w Bielsku-Białej. Od 1998 r. nauczyciel oraz informatyk w społecznym liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum, gdzie opracował i wdrożył autorskie programy nauczania oraz metody aktywizacji pracy lekcyjnej. Współpracuje z ośrodkami metodycznymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W metodzie edukacyjnej EduMX (ang. Education by Multipurpose eXtensions, pol. Edukacja Wieloczynnikowa) wyzwalana jest edukacyjna synergia tych, którzy się uczą i tych, którzy nauczają.

Metoda edukacyjna EduMX wspomaga DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH ORAZ ALGORYTMICZNYCH I PROGRAMISTYCZNYCH, a w szczególności:

 • liczenie,

 • czytanie i interpretowanie znaków alfanumerycznych,

 • stosowanie operatorów do działań arytmetycznych,

 • stosowanie instrukcji zawierających elementy myślenia algorytmicznego, programowania oraz działań właściwych dla arkusza kalkulacyjnego.

Zawartość:

Zawartość zestawu EduMATRIX

 1. Metoda nauczania Edumatrix i scenariusze zajęć / 1 szt.
 2. Drewniana skrzynka (32 cm x 32 cm x 4,5 cm) / 1 szt.
 3. Plansze z obustronnymi nadrukami (30 cm x 30 cm x 0,3 cm) / 2 szt.
 4. Podkładki do plansz / 2 szt.
 5. Worek bawełniany / 1 szt.
 6. Bloczki / 206 szt.

Szczegółowy wykaz bloczków

 1. Bloczki KOLOROWE o boku 2 cm / 80 szt.
  (20 czerwonych, 20 zielonych, 20 niebieskich, 20 żółtych)
 2. Znaki ALFANUMERYCZNE / naturalny kolor drewna
  litery A-F / 12 szt., litery G-J, M, T / 8 szt.
  cyfry 1-6 / 16 szt.
  cyfry 7-9 i 0, pole puste oraz waluty ZŁ, EURO, DOLAR, YUAN / 8 szt.
 3. Bloczki MATEMATYCZNE (ARYTMETYCZNE) / kolor żółty, 24 szt.
  dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, znak równości, nawias okrągły,
 4. Bloczki PROGRAMOWANIA / kolor pomarańczowy, 24 szt.
  symbole właściwe dla programowania: krok, powtórzenie, właściwości wskaźnika, nawias klamrowy, obrót w lewo, obrót w prawo
 5. Bloczki ARKUSZA KALKULACYJNEGO / kolor pomarańczowy, 8 szt.
  symbole właściwe dla arkusza kalkulacyjnego (suma, minimum, maksimum) oraz cyfry rzymskie (litery I, V, X)
 6. Kostki do losowania cyfr, liter i kolorów / 8 szt.
 7. Bloczki kursora o wymiarach 2 cm x 2 cm x 3 cm / 2 szt.
 8. Bloczki FUNKCYJNE / kolor pomarańczowy, 8 szt.
  pytajnik w rombie, zbiór cyfr, zbiór liter, zbiór kolorów, dwukropek, nierówność
 9. Bloczki DODATKOWE / kolor pomarańczowy, 8 szt.
  nawias kwadratowy, kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, procent

  Ostrzeżenie! Niedpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!

Ostatnio przeglądane

Edumatrix

Edumatrix

591,00 zł