Przedział cenowy

Child age

Author

Development functions

Edumatrix

Edumatrix
 • Edumatrix
 • Edumatrix
 • Edumatrix

147,75 €

6+
Old price Discount %

Develops

Abstrakcyjne myślenie Percepcja wzrokowa Zdolności manualne Kreatywność

Product number: 110227

Product available / we ship within 48 hours

Wartości edukacyjne:

Zestaw Edumatrix posiada dwie dwustronne plansze (matryce) arkusz kalkulacyjny
i układ współrzędnych i ponad 200 drewnianych bloczków funkcyjnych. Posiada również
„Metodę nauczania / Scenariusze zajęć Edumatrix” zgodne z podstawą programową
nauczania w klasach I-III.

Uczeń klas I-III uczy się przez naśladownictwo, obserwacje
manipulowanie obiektami, samodzielne dochodzenia do rozwiązań często metodą prób
i błędów. Nauczyciel z łatwością odnajdzie w pomocy dydaktycznej Edumatrix wiele
przykładów analogii działania komputera, które będzie potrafił zilustrować uczniom
z użyciem tejże pomocy dydaktycznej.

Przy pomocy Edumatrix dzieci uczą się programowania
i umiejętności, jakich ono wymaga, czyli analitycznego i logicznego myślenia,
rozwiazywania problemów o różnym stopniu trudności. Dzięki pomocy Edumatrix
rozwijamy w dzieciach nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym
świecie.

W edukacji wczesnoszkolnej Edumatrix, pomaga rozwijać u uczniów myślenie
abstrakcyjne, logiczne. Dzięki drewnianym bloczkom uczeń wręcz może poczuć matematykę.
Staje się nie tylko odbiorcą, ale także twórcą procesu dydaktycznego. Konstruuje
zadania, współpracuje z rówieśnikami. Uczniowie na swoim poziomie rozmawiają
o zadaniach, czy działaniach matematycznych. Razem tworzą proste programy,
odkodowują zagadki. Uczą się pracować według podanych instrukcji. Poprzez zabawę
wchodzą w świat trudnych matematyczno-informatycznych pojęć, które wprowadzają
ich w programowanie i kodowanie.

Zapraszamy na stronę poświęconą Edumatrix: www.edumatrix.pl

Zapraszamy na facebook Edumatrix: www.facebook.com/edumatrix.pilch

Zapraszamy na bloga Nebule: www.nebule.pl/edukacyjna-zabawka-dla-starszych-dzieci-edumatrix

Contains:

Zawartość zestawu EduMATRIX

 1. Metoda nauczania Edumatrix i scenariusze zajęć / 1 szt.
 2. Drewniana skrzynka (32 cm x 32 cm x 4,5 cm) / 1 szt.
 3. Plansze z obustronnymi nadrukami (30 cm x 30 cm x 0,3 cm) / 2 szt.
 4. Podkładki do plansz / 2 szt.
 5. Bloczki / 206 szt.

Szczegółowy wykaz bloczków

 1. Bloczki KOLOROWE o boku 2 cm / 80 szt.
  (20 czerwonych, 20 zielonych, 20 niebieskich, 20 żółtych)
 2. Znaki ALFANUMERYCZNE / naturalny kolor drewna
  litery A-F / 12 szt., litery G-J, M, T / 8 szt.
  cyfry 1-6 / 16 szt.
  cyfry 7-9 i 0, pole puste oraz waluty ZŁ, EURO, DOLAR, YUAN / 8 szt.
 3. Bloczki MATEMATYCZNE (ARYTMETYCZNE) / kolor żółty, 24 szt.
  dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, znak równości, nawias okrągły,
 4. Bloczki PROGRAMOWANIA / kolor pomarańczowy, 24 szt.
  symbole właściwe dla programowania: krok, powtórzenie, właściwości wskaźnika, nawias klamrowy, obrót w lewo, obrót w prawo
 5. Bloczki ARKUSZA KALKULACYJNEGO / kolor pomarańczowy, 8 szt.
  symbole właściwe dla arkusza kalkulacyjnego (suma, minimum, maksimum) oraz cyfry rzymskie (litery I, V, X)
 6. Kostki do losowania cyfr, liter i kolorów / 8 szt.
 7. Bloczki kursora o wymiarach 2 cm x 2 cm x 3 cm / 2 szt.
 8. Bloczki FUNKCYJNE / kolor pomarańczowy, 8 szt.
  pytajnik w rombie, zbiór cyfr, zbiór liter, zbiór kolorów, dwukropek, nierówność
 9. Bloczki DODATKOWE / kolor pomarańczowy, 8 szt.
  nawias kwadratowy, kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, procent

  Ostrzeżenie! Niedpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!

Recently viewed

Edumatrix

Edumatrix

147,75 €