Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Przedszkola
Język polski

Alfabet polski pisany + cyfry

Dodatkowe listki do Drzewka smutku i radości

Drewniane literki

Drzewko Emocji

890,00 zł

Ołówek

Ołówki do pisania w wannie piaskowej

Piasek do wanny piaskowej

Pokrywa do Tacek

Słowijki

19,00 zł

Wanna piaskowa

281,00 zł - 564,00 zł