Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów
  • Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów
  • Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów
  • Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

104,00 zł

12+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Pamięć

Numer artykułu: 110005

Produkt niedostępny

Gry dydaktyczne pomagają w lepszym i szybszym opanowaniu materiału nauczania, korzystnie wpływają na trwałość wiedzy, przyczyniają się do większego zainteresowania przedmiotem, a tym samym zwiększają motywację uczenia się chemii.

Gry edukacyjne rozwijają sferę emocjonalną uczniów i zwiększają ich aktywny udział w lekcji. Uczą współpracy w zespole, stwarzają bezstresową atmosferę, przyczyniają się do kształcenia postaw twórczych.

Stosowanie gier edukacyjnych daje możliwość wzajemnego uczenia się, co zgodnie z badaniami edukacyjnymi w sposób bardzo istotny poprawia skuteczność uczenia się.

Dodatkowo wykorzystanie gier edukacyjnych mobilizuje i angażuje uczniów. Dzięki temu, że zabawa ma postać rywalizacji, nauce towarzyszą pozytywne emocje.

Domina Chemiczne

Opisana gra uzyskała pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Chemii, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu.

Domina chemiczne należą do gier losowych o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów.

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie umiejętności posługiwania się prawidłowymi nazwami, symbolami i wzorami pierwiastków oraz związków chemicznych poznanych w Szkole Podstawowej. Zakres zastosowanych w elementach Domin symboli, wzorów i nazw nie wykracza poza podstawy programowe kształcenia ogólnego z chemii w Szkole Podstawowej.

Zestaw Domin składa się z pięciu trzydziestoelementowych kompletów obejmujących tematy:

Domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

  • pozwala na odróżniania węglowodorów (alkanów, alkenów i alkinów) oraz ich pochodnych (alkoholi , kwasów. soli i estrów);
  • ćwiczy poprawną nomenklaturę wymienionych w podstawie programowej związków organicznych węglowodorów i pochodnych;
  • utrwala zasady uzgadniania wzorów poznanych węglowodorów i ich pochodnych.

Jako uzupełnienie wiedzy dotyczącej chemii polecamy Chemiczne Memory.

 

mgr Anna Warchoł

 

Anna Warchoł ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebieg jej pracy zawodowej związany jest ściśle z dydaktyką chemii oraz poszukiwaniem atrakcyjnych i skutecznych metod i technik nauczania. Jest autorem licznych publikacji w tym również obowiązujących obecnie podręczników chemii dla klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej.

Zasady gry

Każde z proponowanych Domin chemicznych składa się z trzydziestu elementów. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. Uczeń ma za zadanie tak przyporządkować „cegiełki” aby obok, nad lub pod każdym wzorem substancji chemicznej znajdowała się nazwa. Grę należy rozpocząć od „cegiełki” z napisem „START”.

Zastosowanie gry

Grę można wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole na lekcjach bieżących lub powtórzeniowych jak również jako pomoc dydaktyczną w domu. Szczególną ich wartością jest fakt, że można bardzo szybko sprawdzić poprawność ich ułożenia, gdyż odpowiednio dobrane „cegiełki” mogą tworzyć  zamkniętą strukturę ponieważ skrajne elementy ułożonego domina pasują do siebie.

Domino chemiczne jest bardzo użyteczne przy powtarzaniu umiejętności przed sprawdzianem czy też egzaminem.

Zawartość:

W skład memory chemicznego wchodzi:

  • skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
  • 30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.

  Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre krawędzie i wykończenia! 

Może Cię zainteresować także

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne domino Atom i cząsteczka

104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne domino Kwasy i wodorotlenki

104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne domino Sole

104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Między chemią, a biologią

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Kwasy i wodorotlenki

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Pochodne węglowodorów

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Węgiel i jego związki

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne domino Symbole i wzory

104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Wiązania i reakcje chemiczne

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Gazy i ważne tlenki

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

135,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Fizyka domino Przemiany energii. Ruch drgający

104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Fizyka domino Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Fizyka domino Ruch jednostajny. Ruch zmienny

104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Fizyka domino Elektrostatyka. Prąd elektryczny

104,00 zł

Ostatnio przeglądane

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

104,00 zł

Dobry start pierwszoklasisty