Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Lateralizacja

Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja

209,00 zł

5+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Percepcja wzrokowa Zdolności manualne Rozwój społeczny Rozwój emocjonalny

Numer katalogowy: 110108

Produkt dostępny / wysyłamy w ciągu 48 godzin

Zestaw Lateralizacja jest niezbędnym narzędziem dla każdego nauczyciela w przedszkolu, który dokonuje badań gotowości szkolnej. Okaże się także bardzo pomocny dla nauczycieli wczesnoszkolnych. Dzięki wciągającej zabawie osoba diagnozująca bez trudu oceni lateralizację czynności ruchowych u dziecka. Takie badanie jest konieczne w okresie, który poprzedza okres rozpoczęcia edukacji.

Dzięki zestawowi Lateralizacja nauczyciel:

 • dokładnie pozna lateralizację czynności ruchowych dziecka
 • ze względu na zabawowy charakter badań nie będzie miał problemu z przeprowadzeniem testu
 • pozna typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy
 • bez trudu zanotuje wyniki badań na specjalnym arkuszu

Ocena lateralizacji w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest bardzo istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju dziecka. Dzięki zestawowi marki Pilch nauczyciel otrzymuje precyzyjne narzędzie, które bardzo polubią także najmłodsi.

 

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowiczprof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

 

Psycholog – specjalista psychologii klinicznej dziecka. Wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, obecnie jego honorowa przewodnicząca. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała ponad 300 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym ponad 30 książek naukowych i popularnonaukowych, wiele narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Opracowała scenariusze filmów dydaktycznych m. in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne).

Zainteresowania naukowe: wspomaganie rozwoju dziecka, leworęczność, profilaktyka niepowodzeń szkolnych, dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna.

Jest laureatką wielu nagród m.in. Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody F. Kallimacha oraz międzynarodowego wyróżnienia – Orderu Uśmiechu.

http://martabogdanowicz.pl/ 


mgr Joanna BalaMgr psychologii w zakresie psychologia kliniczna. Nauczyciel dyplomowany – psycholog w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie, psycholog konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie pracujący w obszarze pieczy zastępczej, terapeuta w Programie Daphne II pracujący z dziećmi i kobietami doświadczającymi przemocy seksualnej oraz terapeuta pracujący z dziećmi i samotnymi matkami, wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie (lata 1987-1999), wykładowca Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje w Cieszynie, wykładowca współpracujący z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

Autorka licznych publikacji z zakresu psychologii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 

 • „Mózgowe porażenie dziecięce jako czynnik zaburzający rozwój emocjonalno – społeczny dziecka w wieku przedszkolnym” w red. B. Jaślarowa „Ze studiów i badań nad rozwojem dziecka”, Cieszyn 1990.
 • „Poziom i struktura lęku u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” w „Uzależnienia dzieci i młodzieży – przyczyny, profilaktyka i terapia”, Cieszyn 1993.
 • „Andrzej autystyczny mistrz liter i cyfr” w „Drugie opowieści terapeutów”, red.  H. Olechnowicz, WSiP, Warszawa 2000 r.
 • „Czego szukał i co znalazł rozbiegany Krzyś” w „Drugie opowieści terapeutów”,       red.  H. Olechnowicz, WSiP, Warszawa 2000 r.
 • „Bajkoterapia” w Magazyn Społeczno – Kulturalny „Kwadrat” nr 4/2006.
 • „Oddam winę, gdzie jej miejsce- terapia dziecka nadużytego seksualnie” w „Aspekty przemocy seksualnej w oparciu o program pracy z kobietami i dziećmi”, Cieszyn, 2006 r.
 • „Vratim vinu, tam kam patri – terapie seksualne zneuzivanych deti” w „Aspekty sexualniho nasili na pozami programu prace se zenami a detmi”,  Cieszyn, 2006 r.
 • „(Nie)-bezpieczne zabawki” – Expertia.pl, 2008 r.
 • „Ocena lateralizacji czynności ruchowych – zestaw prób diagnostycznych” (współautorka) 2011 r.

Współautorka programów edukacyjnych i terapeutycznych:

 •  programu wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie i świat”.
 • programu terapeutycznego „Uczymy się żyć razem – rozwijanie emocji poprzez zabawę”.
 • programu terapeutycznego „Raz, dwa, trzy – jestem ja, jesteś ty”.
 • programu terapeutycznego „Mamo, Tato – oto Ja!”.

Autorka:

 • programu „Wolontariat”.
 • programu profilaktycznego „Bezpieczne dziecko”

Współautorka metod diagnostycznych:

 • kwestionariusza Wenglorz – Bala (narzędzie do przesiewowej diagnozy zahamowania emocjonalnego u dzieci),
 • arkusza diagnozy gotowości szkolnej dziecka kończącego edukację przedszkolną.

Współautorka innowacji pedagogicznych:

 • „Grupy rodzinkowe w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie”,
 • „Nie za dużo, nie za mało – lecz w sam raz. Równoważenie zaburzonej     dynamiki procesów nerwowych u dzieci w wieku przedszkolnym”.

mgr Ewa Klima

Mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Terapeuta pedagogiczny. Specjalizacja zawodowa II stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciel akademicki. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych publikacji metodycznych z zakresu wychowania przedszkolnego (Wiadomości Przedszkolaka, Twórczy Nauczyciel) oraz zwartych opracowań metodycznych. Autorka programów kursów i warsztatów dla nauczycieli realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Autorka programów wychowania przedszkolnego (W moim świecie – program wychowania przedszkolnego, Zajęcia umuzykalniające, Teatr w przedszkolu i In.) oraz innowacji pedagogicznych wpisanych na listę innowacji śląskiego kuratora oświaty i realizowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat tj.: „Chcemy poznać siebie, przebywając z innymi, Zabawa w czytanie, Poznajemy swoją ojczyzną „Z biegiem Wisły”, Kolorowy świat emocji. Współautorka pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Jakie umiejętności rozwija w dziecku wymyślona przez Panią/Pana zabawka?

Działania edukacyjne i oddziaływania wychowawcze, mające na celu stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka są szczególnie istotne w pierwszych latach życia dziecka, a najlepsze rezultaty przynoszą w okresie przedszkolnym. Jest to też najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce — niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Jednym z aspektów, a zarazem czynników rozwoju ruchowego dziecka jest postępujący proces lateralizacji, czyli dominacji stronnej. Stan lateralizacji czynności ruchowych jest możliwy do określenia za pomocą wywiadu, obserwacji i specjalnie dobranych prób eksperymentalnych. Aktualnie w praktyce poradnianej funkcjonują różne narzędzia do oceny lateralizacji czynności ruchowych, głównie w formie prób eksperymentalnych. Posiadają one instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania, natomiast nie zawierają zestawu pomocy. Prezentowany tu zestaw narzędzi do oceny lateralizacji został przygotowany przez Autorki w tym celu, aby pomóc każdemu nauczycielowi w prowadzeniu diagnozy przedszkolnej oraz diagnozy na poziomie edukacji elementarnej. Zestaw prób diagnostycznych zawiera wiele zadań eksperymentalnych, które autorki wybrały spośród powszechnie stosowanych w naszym kraju. Próby te pochodzą z różnych źródeł. Autorki dokonały wyboru prób spośród funkcjonujących w praktyce, a także zaproponowały własne. Powstała zatem, zupełnie nowa w Polsce, propozycja metodyczna w obszarze oceny lateralizacji czynności ruchowych.

Zamysłem autorek zestawu prób diagnostycznych do Oceny Lateralizacji Czynności Ruchowych było wyjście naprzeciw potrzebom nauczycieli w obszarze tzw. diagnozy nauczycielskiej. Powstało narzędzie, które posiada instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania oraz pomoce pozwalające prowadzić badanie w formie zabawy, aby dziecko czuło się bezpiecznie i zachowywało się naturalnie. Ponadto nauczyciel ma możliwość umieszczenia wyniku badania w programie komputerowym i otrzymania wskazówek co do typu lateralizacji oraz dalszego postępowania.

W edukacji dziecka najważniejsze jest (za Januszem Korczakiem) „Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby mi się to udało.”

Zawartość:

 • wprowadzenie merytoryczne
 • opis prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela
 • pomoce do badań (zabawki) wykonane z wysokiej jakości drewna
 • arkusz zapisu wyników
 • program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy
 • drewniana skrzynka o wymiarach 27x19x10 cm

Ostatnio przeglądane

Lateralizacja

Lateralizacja

209,00 zł