Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Lateralizacja

Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja
 • Lateralizacja

379,00 zł

3+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Pamięć Percepcja wzrokowa Zdolności manualne

Numer artykułu: 110108

Produkt dostępny / wysyłamy w ciągu 48 godzin

Zestaw Lateralizacja jest niezbędnym narzędziem dla każdego nauczyciela w przedszkolu, który dokonuje badań gotowości szkolnej. Okaże się także bardzo pomocny dla nauczycieli wczesnoszkolnych. Dzięki wciągającej zabawie osoba diagnozująca bez trudu oceni lateralizację czynności ruchowych u dziecka. Takie badanie jest konieczne w okresie, który poprzedza okres rozpoczęcia edukacji.

Ocena lateralizacji w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest bardzo istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju dziecka. Dzięki zestawowi marki Pilch nauczyciel otrzymuje precyzyjne narzędzie, które bardzo polubią także najmłodsi.

Program do pobrania tutaj

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowiczprof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Psycholog – specjalista psychologii klinicznej dziecka. Emerytowany profesor, w przeszłości wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie profesor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, jego honorowa przewodnicząca. Wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada stopień podharcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego. W 2017 roku, za działalność społeczną, przyznano jej tytuł „Gdańskiej Kobiety 3.sektora”.

Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała około 400 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym ok. 30 książek naukowych i popularnonaukowych, opracowała we współautorstwie kilkadziesiąt narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Przygotowała scenariusze filmów dydaktycznych m. in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne).

Zainteresowania naukowe: specyficzne zaburzenia uczenia się - dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna, wspomaganie rozwoju dziecka, leworęczność, profilaktyka niepowodzeń szkolnych.

Jest laureatką wielu nagród m.in. Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiada   Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka przyznaną przez  Rzecznika Praw Dziecka, Nagrody za działalność naukową i profesjonalną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego im. Błachowskiego i Zawadzkiego, Towarzystwa Neuropsychologicznego, nagrodę  F. Kallimacha, medale Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, jest przyjęta w poczet członków dobro czyniących Międzynarodowego Świeckiego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego oraz został jej przyznany przez dzieci i Międzynarodową Kapitułę - Order Uśmiechu  (2010). http://martabogdanowicz.pl/


mgr Joanna Bala

mgr Joanna Bala

Psychologii w zakresie psychologia kliniczna, nauczyciel dyplomowany w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie oraz w Przedszkolu nr 2-Integracyjnym w Cieszynie. Wieloletni wykładowca filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz RODN "WOM" w Bielsku-Białej.

Psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w pracy z rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zaburzeń emocjonalnych. Autorka i współautorka licznych publikacji, wystąpień konferencyjnych, programów edukacyjnych i terapeutycznych, innowacji pedagogicznych, narzędzi diagnostycznych, w tym między innymi: Zestawu prób diagnostycznych "Ocena Lateralizacji Czynności Ruchowych", "Mój dzień w przedszkolu", "Skojarzanki".


mgr Ewa Klima

Mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Terapeuta pedagogiczny. Specjalizacja zawodowa II stopnia w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciel akademicki. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych publikacji metodycznych z zakresu wychowania przedszkolnego (Wiadomości Przedszkolaka, Twórczy Nauczyciel, Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu) oraz zwartych opracowań metodycznych. Autorka programów kursów i warsztatów dla nauczycieli realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Autorka programów wychowania przedszkolnego (W moim świecie – program wychowania przedszkolnego, Zajęcia umuzykalniające, Teatr w przedszkolu i In.) oraz innowacji pedagogicznych wpisanych na listę innowacji śląskiego kuratora oświaty i realizowanych na przestrzeni ostatnich 15 lat tj.: „Chcemy poznać siebie, przebywając z innymi, Zabawa w czytanie, Poznajemy swoją ojczyzną „Z biegiem Wisły”, Kolorowy świat emocji i in. Współautorka pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Jakie umiejętności rozwija w dziecku wymyślona przez Panią/Pana zabawka?

Działania edukacyjne i oddziaływania wychowawcze, mające na celu stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka są szczególnie istotne w pierwszych latach życia dziecka, a najlepsze rezultaty przynoszą w okresie przedszkolnym. Jest to też najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce — niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Jednym z aspektów, a zarazem czynników rozwoju ruchowego dziecka jest postępujący proces lateralizacji, czyli dominacji stronnej. Stan lateralizacji czynności ruchowych jest możliwy do określenia za pomocą wywiadu, obserwacji i specjalnie dobranych prób eksperymentalnych. Aktualnie w praktyce poradnianej funkcjonują różne narzędzia do oceny lateralizacji czynności ruchowych, głównie w formie prób eksperymentalnych. Posiadają one instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania, natomiast nie zawierają zestawu pomocy. Prezentowany tu zestaw narzędzi do oceny lateralizacji został przygotowany przez Autorki w tym celu, aby pomóc każdemu nauczycielowi w prowadzeniu diagnozy przedszkolnej oraz diagnozy na poziomie edukacji elementarnej. Zestaw prób diagnostycznych zawiera wiele zadań eksperymentalnych, które autorki wybrały spośród powszechnie stosowanych w naszym kraju. Próby te pochodzą z różnych źródeł. Autorki dokonały wyboru prób spośród funkcjonujących w praktyce, a także zaproponowały własne. Powstała zatem, zupełnie nowa w Polsce, propozycja metodyczna w obszarze oceny lateralizacji czynności ruchowych.

Zamysłem autorek zestawu prób diagnostycznych do Oceny Lateralizacji Czynności Ruchowych było wyjście naprzeciw potrzebom nauczycieli w obszarze tzw. diagnozy nauczycielskiej. Powstało narzędzie, które posiada instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia badania oraz pomoce pozwalające prowadzić badanie w formie zabawy, aby dziecko czuło się bezpiecznie i zachowywało się naturalnie. Ponadto nauczyciel ma możliwość umieszczenia wyniku badania w programie komputerowym i otrzymania wskazówek co do typu lateralizacji oraz dalszego postępowania.

W edukacji dziecka najważniejsze jest (za Januszem Korczakiem) „Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby mi się to udało.”

Dlaczego warto kupić Lateralizację

 • dokładnie pozna lateralizację czynności ruchowych dziecka
 • ze względu na zabawowy charakter badań nie będzie miał problemu z przeprowadzeniem testu
 • pozna typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy
 • bez trudu zanotuje wyniki badań na specjalnym arkuszu

Zawartość:

 • wprowadzenie merytoryczne
 • opis prób diagnostycznych wraz z instrukcjami dla nauczyciela
 • pomoce do badań (zabawki) wykonane z wysokiej jakości drewna
 • arkusz zapisu wyników
 • program komputerowy, który wskaże nauczycielowi typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy
 • drewniana skrzynka o wymiarach 27 x 19 x 10 cm

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!

Może Cię zainteresować także

Lateralizacja

Alfabet polski pisany + cyfry

455,00 zł

Lateralizacja

Alfabet niemiecki

85,00 zł

Ostatnio przeglądane

Lateralizacja

Lateralizacja

379,00 zł