Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi
 • Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi
 • Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

195,00 zł

9+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Pamięć

Numer artykułu: 110230

Produkt dostępny / wysyłamy w ciągu 48 godzin

Gra geograficzne typu Memory/Czarny Piotruś polegające na dobieraniu elementów w pary ćwiczą pamięć, spostrzegawczość i refleks, poprawiają zdolność koncentracji uwagi, uczą opanowania i cierpliwości, poprzez oczekiwanie na swoją kolej, uczą, jak radzić sobie z porażką, ze stresem.

Gra Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

jest przeznaczona głównie dla uczniów klasy V szkoły podstawowej i służy przekazaniu lub utrwaleniu wiedzy o rozmieszczeniu lądów i oceanów na kuli ziemskiej. Grę można wykorzystać do powtórzenia materiału przed sprawdzianem w domu lub jako urozmaicenie lekcji. Z gry mogą korzystać także uczniowie starszych klas szczególnie ósmych jako powtórka przed egzaminem ósmoklasisty.

Gra Geograficzne Memory Lądy i oceany na Ziemi realizuje następujące punkty podstawy programowej:

III. Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.

Uczeń:

 • wskazuje na globusie i mapie świata: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe;
 • wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz wskazuje ich położenie na globusie i mapie świata oraz określa ich położenie względem równika i południka zerowego;
 • wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych.

Dzięki Geograficznemu Memory Lądy i oceany na Ziemi uczeń:

 • utrwala wiedzę dotyczącą rozmieszczenia kontynentów i oceanów na mapie,
 • rozróżnia przebiegi tras pierwszych wypraw geograficznych,
 • rozpoznaje główne elementy siatki geograficznej i kartograficznej.

mgr Joanna Derlatka

mgr Halina Bochniak

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, uczy geografii w szkole podstawowej i liceum. Ukończyła Geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studia Podyplomowe z Informatyki. Pełni funkcję egzaminatora, współpracuje z OKE oraz wydawnictwami edukacyjnymi. Jest autorką jednostek e-learningowych, testów egzaminacyjnych oraz scenariuszy zajęć z geografii. Brała udział w kilku projektach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

mgr Joanna Derlatka

mgr Anna Korska

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego oraz kierunku Geografia i studiów podyplomowych z zakresu Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest nauczycielem dyplomowanym, uczy geografii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Jest egzaminatorem matury z geografii, współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi. Jest autorką zbiorów zadań dla gimnazjalistów oraz scenariuszy zajęć geograficznych i jednostek e-learningowych realizowanych w ramach projektów adresowanych do uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

Zadaniem uczestnika gry jest dopasowanie do płytek z rysunkami właściwych płytek z opisami, tak aby tworzyły pary.

Wersja Memory

Każdy z graczy odkrywa kolejno po 2 płytki. Jeżeli odkryte płytki tworzą parę gracz zabiera ją i odkłada na bok. W sytuacji, gdy obie odkryte płytki nie tworzą pary, uczestnik gry odwraca je, a zabawę kontynuuje następny gracz.  Wygrywa ta osoba, która po zdjęciu ze stołu wszystkich płytek, będzie miała najwięcej uzbieranych par.

Wersja Czarny Piotruś

Płytki do gry Memory można wykorzystać w grze Czarny Piotruś. Wystarczy odłożyć 1 płytkę, pozostałe rozdać pomiędzy 3-5 graczy. Gracze nie muszą wiedzieć, której płytki brakuje do pary. Na początku gry gracze otrzymują taką samą ilość płytek, np. po 5-6, a nierozdane płytki pozostają na stole. Gracze przeglądają otrzymane płytki, wyjmują wszystkie pary, pokazują je innym graczom i odkładają na bok. Następnie pierwszy gracz dobiera kolejną płytkę spośród tych, które nie zostały wcześniej rozdane. Jeżeli wybrana płytka pasuje do jednej z płytek, które posiada, to całą parę odkłada na bok. Czynności te wykonują kolejno wszyscy gracze. Gdy wszystkie płytki ze stołu zostaną rozdane, kolejny gracz dobiera jedną płytkę od sąsiada siedzącego z jego prawej strony. Wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich płytek. Na końcu gry jeden z graczy zostaje z jedną płytką w ręku i przegrywa.

Dlaczego warto kupić Memory geograficzne PILCH:

 1. utrwalanie i sprawdzanie widomości z zakresu geografii

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie znajomości ważnych definicji, właściwości istotnych substancji poznanych w Szkole Podstawowej.

Grę można wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole na lekcjach bieżących lub powtórzeniowych, jak również w domu. Wybrane elementy mogą być pomocne we wprowadzeniu do lekcji lub jej rekapitulacji.

 1. zgodne z podstawa programową kształcenia ogólnego gografii w szkole podstawowej

Zakres zastosowanych w elementach Memory pojęć jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego z geografii w Szkole Podstawowej.

 1. Stworzone przez specjalistów:

Anna Korska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego oraz kierunku Geografia i studiów podyplomowych z zakresu Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest nauczycielem dyplomowanym, uczy geografii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Jest egzaminatorem matury z geografii, współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi. Jest autorką zbiorów zadań dla gimnazjalistów oraz scenariuszy zajęć geograficznych i jednostek e-learningowych realizowanych w ramach projektów adresowanych do uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.

Halina Bochniak – nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, uczy geografii w szkole podstawowej i liceum. Ukończyła Geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studia Podyplomowe z Informatyki. Pełni funkcję egzaminatora, współpracuje z OKE oraz wydawnictwami edukacyjnymi. Jest autorką jednostek e-learningowych, testów egzaminacyjnych oraz scenariuszy zajęć z geografii. Brała udział w kilku projektach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

Zawartość:

Gra składa się z 40 drewnianych płytek.

Na dwudziestu znajdują się nazwy lądów i oceanów, nazwiska ważnych podróżników oraz terminy związane z siatką geograficzną.

Na pozostałych dwudziestu są rysunki związane z tymi nazwami.

 Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre krawędzie i wykończenia! 

Może Cię zainteresować także

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

195,00 zł

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Domino fizyczne Przemiany energii. Ruch drgający

156,00 zł

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Domino fizyczne Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

156,00 zł

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Domino fizyczne Ruch jednostajny. Ruch zmienny

156,00 zł

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Domino fizyczne Elektrostatyka. Prąd elektryczny

156,00 zł

Ostatnio przeglądane

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

195,00 zł