Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły

Alfabet polski pisany + cyfry

Chemiczne domino Atom i cząsteczka

Chemiczne domino Kwasy i wodorotlenki

99,00 zł

Chemiczne domino Sole

99,00 zł

Chemiczne domino Symbole i wzory

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Chemiczne memory Gazy i ważne tlenki

Chemiczne memory Kwasy i wodorotlenki

Chemiczne memory Między chemią, a biologią

Chemiczne memory Pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii

129,00 zł

Chemiczne memory Węgiel i jego związki

129,00 zł

Chemiczne memory Wiązania i reakcje chemiczne

Dmuchajka

35,00 zł - 99,00 zł