Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Liczydło duże

Liczydło duże
  • Liczydło duże
  • Liczydło duże

715,00 zł

6+
Stara cena Rabat %

Numer artykułu: 110143

Produkt niedostępny

Liczydło duże będzie doskonałym wsparciem w nauce matematyki w przedszkolu i szkole. Dzieci będą kojarzyć je ze świetną zabawą. Stąd o krok do tego, by dziecko polubiło matematykę i konsekwentnie rozwijało swoje zdolności. Liczydło duże jest modyfikacją klasycznego liczydła. Posiada dodatkowo trzy szeregi dwustronnie zadrukowanych płytek magnetycznych z obrazkami zabawek, owoców, warzyw, zwierząt oraz symboli, liczby 1-20. Dzięki swojej konstrukcji i możliwościom, które oferuje, Liczydło duże wpisuje się w ideę edukacji poprzez zabawę.

Polecamy również Liczydełko

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowiczprof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

 

Psycholog – specjalista psychologii klinicznej dziecka. Wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, obecnie jego honorowa przewodnicząca. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.

Autorka Metody Dobrego Startu i zabaw wczesnodziecięcych tzw. dziecięcych masażyków. Wydała ponad 300 publikacji z zakresu psychologii klinicznej dziecka, w tym ponad 30 książek naukowych i popularnonaukowych, wiele narzędzi do diagnozy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej oraz pomocy do terapii. Opracowała scenariusze filmów dydaktycznych m. in. do Metody Dobrego Startu i Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne).

Zainteresowania naukowe: wspomaganie rozwoju dziecka, leworęczność, profilaktyka niepowodzeń szkolnych, dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna.

Jest laureatką wielu nagród m.in. Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody F. Kallimacha oraz międzynarodowego wyróżnienia – Orderu Uśmiechu.

http://martabogdanowicz.pl/


mgr Małgorzata Szewczyk

Mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, surdopedagog, logopeda, terapeuta o wieloletnim doświadczeniu w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadą słuchu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Współautorka publikacji i pomocy dydaktycznych oraz autorka innowacji pedagogicznych. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Z powodzeniem łączy pracę dydaktyczną z działalnością społeczną na rzecz dzieci z wadą słuchu.

Jakie umiejętności rozwija w dziecku wymyślona przez Panią/Pana zabawka?

Liczydełko towarzyszy dziecku w przejściu od konkretnego do abstrakcyjnego myślenia. Łączy naukę matematyki z zabawą, wzbudzając zainteresowanie dziecka i pozytywne emocje. Dziecko robi to co lubi i jednocześnie uczy się. Kolorowe liczmany i możliwość manipulacji nimi, zachęcają do działania na konkretach, ułatwiają odkrywanie reguł matematycznych oraz dokonywanie operacji umysłowych. Zabawy z liczydełkiem doskonalą umiejętność liczenia, nabywania sprawności w wykonywaniu działań rachunkowych oraz rozwijania myślenia matematycznego.

„Ponieważ każde dziecko ma swój własny sposób uczenia się i zapamiętywania informacji, w edukacji dziecka najważniejsze jest dostrzeżenie jego indywidualności, dążenie do wszechstronnego rozwoju, wytwarzanie pozytywnej motywacji oraz minimalizowanie niepowodzeń i trudności szkolnych.”

Dlaczego warto kupić Liczydło duże:

  1. Liczydło duże dzięki dodatkowym elementom ma szersze zastosowanie niż liczydło klasyczne

Liczydło duże jest modyfikacją klasycznego liczydła. Posiada dodatkowo trzy szeregi dwustronnie zadrukowanych płytek magnetycznych z obrazkami zabawek, owoców, warzyw, zwierząt oraz symboli, liczby 0-20 oraz znaki matematyczne. Dzięki swojej konstrukcji i możliwościom, które oferuje, Liczydło duże wpisuje się w ideę edukacji poprzez zabawę.

Ćwiczenia prowadzone w formie zabawy, dzięki manipulacji na konkretach i wielozmysłowemu uczeniu się, ułatwiają dokonywanie operacji, podczas których dziecko odkrywa matematykę i jej szeroki związek z codziennym życiem.

Na początku są to zabawy związane odkrywaniem związku między konkretnym przedmiotem, a odpowiednim obrazkiem. Następnie symbolem graficznym i liczbą. Dzięki dodatkowym elementom dziecko uczy się porównywania, klasyfikowania, sekwencji, rytmów, liczenia. Na magnetycznej tablicy może układać podstawowe działania matematyczne, które później przedstawia za pomocą liczmanów (koralików).

  1. Wielkość liczydła dostosowana do przedszkoli i szkół

Liczydło duże będzie doskonałym wsparciem w nauce matematyki w przedszkolu i szkole. Dzieci będą kojarzyć je ze świetną zabawą. Stąd o krok do tego, by dziecko polubiło matematykę i konsekwentnie rozwijało swoje zdolności. Wszystkie dzieci w salach przedszkolnych i szkolnych widzą dokładnie działania pokazywane na Liczydle dużym.

  1. Wielozmysłowa nauka to szybsza nauka myślenia matematycznego

Ćwiczenia prowadzone w formie zabawy, dzięki manipulacji na konkretach i wielozmysłowemu uczeniu się, ułatwiają dokonywanie operacji, podczas których dziecko odkrywa wielorakie cechy przedmiotów i uczy się na ich podstawie tworzenia kategorii jakościowych i ilościowych. Dzięki temu wzbudzają one zainteresowanie, pozytywne emocje dzieci, a co zatem idzie, motywują do udziału w tego rodzaju zajęciach.

  1. Zestaw ćwiczeń do nauki zadań matematycznych

Zadania zawarte w pierwszej części opisu zajęć z wykorzystaniem liczydła, są zaplanowane jako wspomagające rozwój myślenia w działaniu, zarówno myślenia niewerbalnego (bezsłownego) jak i werbalnego (pojęciowo-słownego). Przyczyniają się do kształcenia percepcji, pamięci, odbioru i odtwarzania sekwencji, integracji percepcyjnomotorycznej.

  1. Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej

Możliwość wyjmowania kostek, manipulowania nimi oraz umieszczania ich na magnetycznej tablicy stwarza okazje do usprawniania precyzyjnych ruchów rąk i współpracy oko-ręka, a więc rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Tego rodzaju zadania, głównie wspomagające rozwój intelektualny, są wskazane podczas zabaw i zajęć z każdym dzieckiem. Jednak szczególnie są pomocne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: dziećmi z inteligencją niższą niż przeciętna, z niepełnosprawnością intelektualną, z specyficznymi trudnościami w uczeniu się arytmetyki (dyskalkulią).

Zawartość:

• liczydło o wymiarach ok. 110 x 66 cm,
• 33 magnetyczne płytki,
• instrukcja.

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre krawędzie i ciężar zestawu. Ryzyko zranienia!

Może Cię zainteresować także

Liczydło duże

Zegar

59,00 zł

Liczydło duże

Kalendarz

59,00 zł

Liczydło duże

Liczydełko do myślenia i liczenia

135,00 zł

Liczydło duże

Piramida matematyczna duża

103,00 zł

Liczydło duże

Piramida matematyczna mała

76,00 zł