Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Przedszkola
Emocje

Budujemy dom

Comprimo

485,55 zł

Dodatkowe listki do Drzewka smutku i radości

Dodatkowe tabliczki do Mojego dnia w przedszkolu

Dodatkowe wkręty do wkrętarki 50 szt.

Domino Gra twarzy

Drzewko Emocji

Edumatrix

Karty domino Gra twarzy

27,00 zł

Klocki dotykowe

Klocki PILCH na sztuki

0,50 zł - 2,00 zł

Łódka sprawności

Memory Nasze emocje

Mój dzień w przedszkolu

399,00 zł

Obecność

198,00 zł

Stara cena 198,00 zł