Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Drzewko Emocji

Drzewko Emocji
 • Drzewko Emocji
 • Drzewko Emocji
 • Drzewko Emocji
 • Drzewko Emocji
 • Drzewko Emocji
 • Drzewko Emocji

790,00 zł

3+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Rozwój społeczny Rozwój emocjonalny

Numer artykułu: 110014

Produkt dostępny / wysyłamy w ciągu 48 godzin

Wartości edukacyjne:

Rozwijanie emocjonalności dzieci, umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, poznawanie wartości i zachowań wywołujących poszczególne emocje. Rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka, wzbogacenie słownictwa dzieci, kształcenie kompetencji językowych, wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie przeżywanych emocji, a także niewerbalnej- wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki. Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami, nabywanie wiedzy o indywidualności przeżywanych emocji.

Do zestawu polecamy pobrać Kary pracy do Drzewka Emocji.

mgr Joanna Derlatka

mgr Jolanta Heller

Magister wychowania przedszkolnego z długoletnim stażem pracy. Autorka programów edukacyjnych

oraz przedsięwzięć pedagogicznych związanych z rozwijaniem emocjonalności i wychowaniem społeczno-moralnym dzieci.

Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla ich rozwoju ogólnego i prawidłowych relacji społecznych. Rozwijanie emocjonalności dzieci, tak jak innych stref jego rozwoju, powinno być celowo i systematycznie kształtowane i wspieranie przez organizowanie zajęć i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój naszych dzieci. Tak samo, jak staramy się wyposażać dzieci w pewien ogólny zasób wiedzy i pomagamy im zdobywać różne umiejętności, stosując wiele metod, i form pomocy, tak  powinniśmy wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ich emocjonalności oraz pomóc w rozwinięciu umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami. Stąd tak istotne jest aby w przedszkolu stwarzać dzieciom warunki do rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami. To emocje i umiejętności współżycia z innymi w znacznej mierze wpływają na nasze sukcesy i powodzenie w nauce, bo aż 80%, a sam intelekt tylko 20%. Emocje wpływają na naszą motywację do działania, wytrwałość w tym działaniu, decydują o gratyfikacji celów działania, o umiejętności współżycia w grupie, wdrażają nasze myśli w czyn.

 • rozwijanie emocjonalności dzieci,
 • umiejętności rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności prawidłowego posługiwania się mową czynną dziecka,
 • wzbogacenie słownictwa dzieci,
 • kształcenie kompetencji językowych,
 • wdrażanie do komunikacji werbalnej w zakresie przeżywanych emocji, a także niewerbalnej - wyrażania emocji za pomocą gestów i mimiki,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i przeżywanymi uczuciami,
 • nabywanie wiedzy o indywidualności przeżywanych emocji.

Przebieg zabawy: przykładowe wersje

Wersja I:

Prowadzący prezentuje dzieciom Drzewko Emocji oraz ilustracje z emotikonami przedstawiającymi

cztery emocje: RADOŚĆ, SMUTEK, STRACH, ZŁOŚĆ

Wspólnie określają ich charakter oraz nazwy wyrażanych emocji. Dzieci umieszczają emotikony na wyznaczonych częściach drzewka emocji i w zależności od wieku prowadzący czyta dzieciom napisy umieszczone na listkach bądź dzieci czytają same, wspólnie określają poszczególne uczucia, zachowania i wartości. Zadaniem dzieci jest ich umieszczenie na właściwej części drzewka emocji oznaczonej danym emotikonem: co sprawia, że odczuwamy: radość, smutek, strach, złość – nauczyciel zwraca dzieciom uwagę, że poszczególne wartości bądź zachowania wywołują u nas te same bądź zupełnie inne emocje. Przeżywanie emocji może być bardzo indywidualne, zależy od nastawienia bądź upodobań.

Wersja II:

Prowadzący prezentuje dzieciom Drzewko Emocji wraz z emotikonami oraz wspólnie określają ich charakter, następnie oglądają ilustracje przedstawiające poszczególne emocje, które można przeżywać w różnych sytuacjach. Prowadzący zwraca uwagę dzieci na indywidualność przeżywanych emocji – każdy ma prawo do własnych odczuć w różnych sytuacjach. Dzieci wspólnie z prowadzącym nazywają poszczególne emocje, a dalej umieszczają ilustracje na poszczególnych częściach Drzewka Emocji oznaczonych danym emotikonem. W dalszej kolejności wyrażają poszczególne emocje za pomocą miki twarzy oraz gestów.

Wersja III: (dalszy etap)

Dzieci określają charakter poszczególnych emotikonów i umieszczają je na Drzewku Emocji, a następnie dzielą się na cztery drużyny „radość”, „smutek”, „strach” i „złość” – (poprzez losowanie bądź według nastrojów uczestników). Dalej rzucają kostką do gry, na której znajdują się cztery emocje: radość, smutek, strach, złość i w zależności od wylosowanej miny mogą wybierać listki z ilustracjami poszczególnych uczuć i wartości, które wywołują emocje umieszczone na kostce do gry i umieszczać je na Drzewku Emocji pod właściwymi emotikonami. Drużyna „radości” może wybierać tylko listki, na których są ilustracje przedstawiające wartości bądź zachowania wywołujące radość i umieszczać na drzewku emocji w części oznaczonej emotikonem radości. Gdy dana drużyna wylosuje inną minkę niż jej nazwa bądź puste pole na kostce – nie zabiera listka. Każda drużyna może zamieszczać listki na swojej części drzewka dopiero gdy wylosuje emocję przedstawioną na swoim emotikonie. I tak np. drużyna „smutna” wybiera i umieszcza listki na swojej części drzewka, gdy wylosuje minkę smutną. Wygrywa ta drużyna, która pierwsza zapełni swoje drzewko wszystkimi listkami.

Wersja IV:

Dzieci opisują emocje jakie można przeżywać w różnych sytuacjach, a następnie w zależności od poziomu umiejętności zapisują je na kartkach bądź dyktują prowadzącemu W dalszej kolejności umieszczają je na odpowiednich częściach Drzewkach Emocji oznaczonych emotikonami według określonego schematu – (im bardziej uczestnik odznacza się daną cechą lub doznaje określonego uczucia, tym wyżej je umieszcza). Dziecko określa położenie przedmiotów względem siebie i w przestrzeni (wysoko, na samej górze, obok, na dole, nisko, nad, dalej od itp.). Dzieci opisują położenie poszczególnych uczuć, wartości czy zachowań wywołujących poszczególne emocje na Drzewku Emocji oraz starają się umotywować ich położenie – co dla kogo jest istotne i dlaczego. Następnie dzieci rzucają kostką do gry przedstawiającą cztery emocje i w zależności o wylosowanej emocji próbują ja wyrazić za pomocą mimiki, gestów czy mowy ciała.

Wersja V:

Dzieci opisują swoje samopoczucie w danej chwili i rysują na kartonikach ze swoim imieniem minki z emocjami wyrażającymi: radość, smutek, strach, złość, następnie umieszczają je w zależności od nastroju na odpowiedniej części Drzewka Emocji oznaczonej danym emotikonem. Dalej wspólnie określają ogólny nastrój całej grupy w danej chwili oraz starają się wspólnie umotywować przeżywane emocje.

Wersja VI:

Prowadzący prezentuje dzieciom Drzewko Emocji i emotikony wyrażające cztery emocje: radość, smutek, strach i złość oraz wspólnie określają ich charakter, a następnie dzieci wspólnie opisują co może sprawiać im radość, a co smutek, strach i złość. Prowadzący rozdaje dzieciom po dwa kartoniki z dziurką do powieszenia na drzewku emocji w czterech kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i czerwonym. Dzieci rysują to co sprawia im radość na żółtym kartonie, smutek na zielonym kartonie, strach na niebieskim kartonie, złość na czerwonym kartonie. Prowadzący prosi dzieci o umieszczenie kartoników na odpowiednich częściach Drzewka Emocji oznaczonych danym emotikonem. W dalszej kolejności uczestnicy wspólnie dokonują analizy prezentowanych sytuacji i towarzyszących im emocji, różnych w zależności od osoby – zwrócenie uwagi na indywidualność w przeżywaniu emocji.

Zawartość:

 • 2 drzewka z nacięciami do montażu, drzewka o wymiarach ok. 120 x 75 cm.,
 • 1 nakładka na emotikony,
 • 4 emotikony (radość, smutek, strach, złość) do nakładania,
 • 64 listki podzielone po 16 listków wg 4 emocji (radość, smutek, strach, złość),
 • lniany woreczek na 64 listki,
 • kostka do gry z ilustracjami emocji (radość, smutek, strach, złość)
 • 14 kart pracy do Drzewka emocji,

  Ostrzeżenie! Niedpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!

Może Cię zainteresować także

Drzewko Emocji

Memory Nasze emocje

135,00 zł

Drzewko Emocji

Domino Gra twarzy

104,00 zł

Drzewko Emocji

Bezpieczne memo

115,00 zł

Drzewko Emocji

Karty domino Gra twarzy

28,00 zł

Drzewko Emocji

Kotek Billy

176,00 zł

Drzewko Emocji

Lalka Emily

308,00 zł

Ostatnio przeglądane

Drzewko Emocji

Drzewko Emocji

790,00 zł