Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

  • Kompetencje przyszłości

Meble szkolne dla klas 4-8

1 000,00 zł

Memory chemiczne Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Memory chemiczne Gazy i ważne tlenki

Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Między chemią, a biologią

Memory chemiczne Pochodne węglowodorów

Memory chemiczne Rodzaje i przemiany materii

Memory chemiczne Węgiel i jego związki

Memory chemiczne Wiązania i reakcje chemiczne

Memory Nasze emocje

Mistrz logiki

Okno do malowania

1 033,00 zł

Ołówek

Ołówki do pisania w wannie piaskowej

49,00 zł

Panel do kulek edukacyjnych

607,00 zł