Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Lustro do dużej wanny piaskowej

Lustro do zabaw

392,00 zł - 633,00 zł

Łódka sprawności

Magiczne pudełko

Meble szkolne - regały modułowe

170,00 zł - 258,00 zł

Meble szkolne - szafki modułowe

110,00 zł - 380,00 zł

Meble szkolne - tablica/ parawan dla klas 1-3

Meble szkolne dla klas 1-3

150,00 zł - 430,00 zł

Meble szkolne dla klas 4-8

150,00 zł - 550,00 zł

Memory chemiczne Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Memory chemiczne Gazy i ważne tlenki

Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Między chemią, a biologią

Memory chemiczne Pochodne węglowodorów

147,00 zł

Memory chemiczne Rodzaje i przemiany materii