Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

  • Kompetencje przyszłości

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki
  • Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki
  • Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki
  • Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

156,00 zł

12+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Pamięć

Numer artykułu: 110003

Produkt dostępny / wysyłamy w ciągu 48 godzin

Gra uzyskała pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Chemii, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu.

Domina chemiczne należą do gier losowych o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów.

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie umiejętności posługiwania się prawidłowymi nazwami, symbolami i wzorami pierwiastków oraz związków chemicznych poznanych w Szkole Podstawowej. Zakres zastosowanych w elementach Domin symboli, wzorów i nazw nie wykracza poza podstawy programowe kształcenia ogólnego z chemii w Szkole Podstawowej.

Zestaw Domin składa się z pięciu trzydziestoelementowych kompletów obejmujących tematy:

Domino Kwasy i wodorotlenki

  • daje możliwość sprawdzenie znajomości nazw i wzorów wymienionych w podstawie programowej kwasów i wodorotlenków,
  • pozwala utrwalić nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji kwasów i wodorotlenków,
  • utrwala wzory i nazwy tlenków kwasowych i zasadowych,
  • zwraca uwagę na konieczność dodawania wartościowości do nazwy związków (tlenków, kwasów, wodorotlenków) pochodzących od pierwiastków posiadających więcej niż jedną wartościowość.

Jako uzupełnienie wiedzy dotyczącej chemii polecamy Memory chemiczne.

mgr Anna Warchoł

 

Anna Warchoł ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebieg jej pracy zawodowej związany jest ściśle z dydaktyką chemii oraz poszukiwaniem atrakcyjnych i skutecznych metod i technik nauczania. Jest autorem licznych publikacji w tym również obowiązujących obecnie podręczników chemii dla klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej.

Zasady gry

Każde z proponowanych Domin chemicznych składa się z trzydziestu elementów. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. Uczeń ma za zadanie tak przyporządkować „cegiełki” aby obok, nad lub pod każdym wzorem substancji chemicznej znajdowała się nazwa. Grę należy rozpocząć od „cegiełki” z napisem „START”.

Zastosowanie gry

Grę można wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole na lekcjach bieżących lub powtórzeniowych jak również jako pomoc dydaktyczną w domu. Szczególną ich wartością jest fakt, że można bardzo szybko sprawdzić poprawność ich ułożenia, gdyż odpowiednio dobrane „cegiełki” mogą tworzyć  zamkniętą strukturę ponieważ skrajne elementy ułożonego domina pasują do siebie.

Domino chemiczne jest bardzo użyteczne przy powtarzaniu umiejętności przed sprawdzianem czy też egzaminem.

Zawartość:

W skład memory chemicznego wchodzi:

  • skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
  • 30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.

  Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre krawędzie i wykończenia! 

Może Cię zainteresować także

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

156,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino chemiczne Sole

156,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino chemiczne Węglowodory i pochodne węglowodorów

156,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Między chemią, a biologią

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Pochodne węglowodorów

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Węgiel i jego związki

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Rodzaje i przemiany materii

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino chemiczne Symbole i wzory

156,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Wiązania i reakcje chemiczne

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Gazy i ważne tlenki

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

195,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino fizyczne Przemiany energii. Ruch drgający

156,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino fizyczne Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

156,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino fizyczne Ruch jednostajny. Ruch zmienny

156,00 zł

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino fizyczne Elektrostatyka. Prąd elektryczny

156,00 zł

Ostatnio przeglądane

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

156,00 zł