Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Atom i cząsteczka
  • Domino chemiczne Atom i cząsteczka
  • Domino chemiczne Atom i cząsteczka
  • Domino chemiczne Atom i cząsteczka

116,00 zł

12+
Stara cena Rabat %

Co rozwija?

Pamięć

Numer artykułu: 110002

Produkt niedostępny

Gra uzyskała pozytywne recenzje ekspertów z dziedziny Dydaktyki Chemii, można ją wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole jak również jako pomoc dydaktyczną w domu.

Domina chemiczne należą do gier losowych o prostej strategii, ale wymagającej dokonywania wyborów.

Gra pozwala na utrwalenie i sprawdzenie umiejętności posługiwania się prawidłowymi nazwami, symbolami i wzorami pierwiastków oraz związków chemicznych poznanych w Szkole Podstawowej. Zakres zastosowanych w elementach Domin symboli, wzorów i nazw nie wykracza poza podstawy programowe kształcenia ogólnego z chemii w Szkole Podstawowej.

Zestaw Domin składa się z pięciu trzydziestoelementowych kompletów obejmujących tematy:

Domino Atom i cząsteczka

  • utrwala umiejętność prawidłowego odczytywania symboli i wzorów chemicznych;
  • zwraca uwagę na to, kiedy używać słowa atom, cząsteczka, a kiedy nie można użyć żadnego z tych określeń;
  • ćwiczy umiejętność uzgadnianie wzorów sumarycznych tlenków i ich nazw.

Przy okazji stosowania tego Domina warto zwrócić uwagę, na to, że związki jonowe np. tlenek magnezu czy chlorek sodu tworzą sieci krystaliczne. Dlatego w tym przypadku nie można mówić o cząsteczkach tych związków.

Jako uzupełnienie wiedzy dotyczącej chemii polecamy Memory chemiczne.

mgr Anna Warchoł

 

Anna Warchoł ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przebieg jej pracy zawodowej związany jest ściśle z dydaktyką chemii oraz poszukiwaniem atrakcyjnych i skutecznych metod i technik nauczania. Jest autorem licznych publikacji w tym również obowiązujących obecnie podręczników chemii dla klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej.

Zasady gry

Każde z proponowanych Domin chemicznych składa się z trzydziestu elementów. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna nazwa. Uczeń ma za zadanie tak przyporządkować „cegiełki” aby obok, nad lub pod każdym wzorem substancji chemicznej znajdowała się nazwa. Grę należy rozpocząć od „cegiełki” z napisem „START”.

Zastosowanie gry

Grę można wykorzystać zarówno do urozmaicenia zajęć w szkole na lekcjach bieżących lub powtórzeniowych jak również jako pomoc dydaktyczną w domu. Szczególną ich wartością jest fakt, że można bardzo szybko sprawdzić poprawność ich ułożenia, gdyż odpowiednio dobrane „cegiełki” mogą tworzyć  zamkniętą strukturę ponieważ skrajne elementy ułożonego domina pasują do siebie.

Domino chemiczne jest bardzo użyteczne przy powtarzaniu umiejętności przed sprawdzianem czy też egzaminem.

Zawartość:

W skład memory chemicznego wchodzi:

  • skrzynka z drewna bukowego o wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5cm,
  • 30 płytek ze sklejki o wymiarach 4 x 8 cm.

  Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre krawędzie i wykończenia! 

Może Cię zainteresować także

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

116,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Sole

116,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Węglowodory i pochodne węglowodorów

116,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Między chemią, a biologią

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Pochodne węglowodorów

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Węgiel i jego związki

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Rodzaje i przemiany materii

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Symbole i wzory

116,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Wiązania i reakcje chemiczne

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Memory chemiczne Gazy i ważne tlenki

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

147,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino fizyczne Przemiany energii. Ruch drgający

116,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino fizyczne Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

116,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino fizyczne Ruch jednostajny. Ruch zmienny

116,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino fizyczne Elektrostatyka. Prąd elektryczny

116,00 zł

Ostatnio przeglądane

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

116,00 zł