Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły
Chemia

Chemiczne domino Atom i cząsteczka

99,00 zł

Chemiczne domino Kwasy i wodorotlenki

Chemiczne domino Sole

99,00 zł

Chemiczne domino Symbole i wzory

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Chemiczne memory Gazy i ważne tlenki

Chemiczne memory Kwasy i wodorotlenki

Chemiczne memory Między chemią, a biologią

Chemiczne memory Pochodne węglowodorów

129,00 zł

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii

129,00 zł

Chemiczne memory Węgiel i jego związki

Chemiczne memory Wiązania i reakcje chemiczne