Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły
Chemia

Szkoły

Chemiczne domino Atom i cząsteczka

85,00 zł

Stara cena 104,00 zł

Chemiczne domino Kwasy i wodorotlenki

85,00 zł

Stara cena 104,00 zł

Chemiczne domino Sole

85,00 zł

Stara cena 104,00 zł

Chemiczne domino Symbole i wzory

85,00 zł

Stara cena 104,00 zł

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

85,00 zł

Stara cena 104,00 zł

Chemiczne memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł

Chemiczne memory Gazy i ważne tlenki

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł

Chemiczne memory Kwasy i wodorotlenki

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł

Chemiczne memory Między chemią, a biologią

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł

Chemiczne memory Pochodne węglowodorów

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł

Chemiczne memory Węgiel i jego związki

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł

Chemiczne memory Wiązania i reakcje chemiczne

105,00 zł

Stara cena 135,00 zł