Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły

Alfabet polski pisany + cyfry

Chemiczne domino Atom i cząsteczka

Chemiczne domino Kwasy i wodorotlenki

Chemiczne domino Sole

Chemiczne domino Symbole i wzory

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Chemiczne memory Gazy i ważne tlenki

Chemiczne memory Kwasy i wodorotlenki

Chemiczne memory Między chemią, a biologią

Chemiczne memory Pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii

Chemiczne memory Węgiel i jego związki

Chemiczne memory Wiązania i reakcje chemiczne

Dmuchajka

Drewniane cyferki

Drewniane literki

Drzewko Emocji

890,00 zł

English Eater - Chatter

English Eater - Dominoes

English Eater - Questions Twister

Fizyka domino Elektrostatyka. Prąd elektryczny

Fizyka domino Przemiany energii. Ruch drgający

Fizyka domino Ruch jednostajny. Ruch zmienny

Fizyka domino Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

Flipper logopedyczny

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Klocki liczbowe 100

Klocki matematyczne

Lateralizacja

Liczydełko

Liczydło duże

550,00 zł

Ołówek

Parawan lustrzany

1 790,00 zł

Piramida matematyczna duża

Piramida matematyczna mała

Poszukiwacz sumy

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

Pufa Okrągła KIVAK

770,00 zł - 850,00 zł

Słowijki

19,00 zł

Statki matematyczne

Wieżowiec