Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły

Szkoły

Alfabet polski pisany + cyfry

Budowa cieni duża

817,00 zł

Budowa cieni duża - Karty seria B

Budowa cieni duża - Karty seria D

Budowa cieni mała cz.1

Budowa cieni mała cz.2

Cubicolor

416,00 zł

Dmuchajka

49,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

120,00 zł

Domino chemiczne Sole

Domino chemiczne Symbole i wzory

Domino chemiczne Węglowodory i pochodne węglowodorów

120,00 zł

Domino fizyczne Elektrostatyka. Prąd elektryczny

Domino fizyczne Przemiany energii. Ruch drgający

Domino fizyczne Ruch jednostajny. Ruch zmienny

Domino fizyczne Siły w przyrodzie. Praca, moc, energia mechaniczna

Domino fizyczne Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

Domino fizyczne Zjawiska magnetyczne. Optyka

Drewniane listki

Drewniane literki

3,00 zł - 5,00 zł

Drewniane zwierzątka edukacyjne

English Eater - Chatter

English Eater - Dominoes

English Eater - Questions Twister

Flipper logopedyczny

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Klocki liczbowe 100

Klocki matematyczne

Książeczka do budowy cieni małej cz.1 i cz.2

52,00 zł

Lateralizacja

Liczydełko do myślenia i liczenia

135,00 zł

Liczydło duże

Meble szkolne - regały modułowe

195,00 zł

Meble szkolne - szafki modułowe

380,00 zł

Meble szkolne - tablica/ parawan dla klas 1-3

590,00 zł

Meble szkolne dla klas 1-3

390,00 zł

Meble szkolne dla klas 4-8

390,00 zł

Memory chemiczne Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Memory chemiczne Gazy i ważne tlenki

Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Między chemią, a biologią

Memory chemiczne Pochodne węglowodorów

Memory chemiczne Rodzaje i przemiany materii

Memory chemiczne Węgiel i jego związki

Memory chemiczne Wiązania i reakcje chemiczne

Ołówek

Ołówki do pisania w wannie piaskowej

49,00 zł

Parawan lustrzany

2 268,00 zł

Piłeczki styropianowe

Piramida matematyczna duża

Piramida matematyczna mała

Piramida żywienia

1 309,00 zł

Poszukiwacz sumy

321,00 zł

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

Pufa Okrągła KIVAK

Statki matematyczne

Stolik dla przedszkolaka 80 x 100 cm

390,00 zł

Stolik dla przedszkolaka 90 x 90 cm

330,00 zł

Układanka cyfrowa

Zegar