Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły

Szkoły

Alfabet polski pisany + cyfry

Budowa cieni duża

1 170,00 zł

Budowa cieni duża - Karty seria B

Budowa cieni duża - Karty seria D

Budowa cieni mała cz.1

Budowa cieni mała cz.2

Cubicolor

Dmuchajka

65,00 zł - 145,00 zł

Domino chemiczne Atom i cząsteczka

Domino chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Domino chemiczne Sole

Domino chemiczne Symbole i wzory

Domino chemiczne Węglowodory i pochodne węglowodorów

Domino fizyczne Elektrostatyka. Prąd elektryczny

Domino fizyczne Przemiany energii. Ruch drgający

Domino fizyczne Ruch jednostajny. Ruch zmienny

Domino fizyczne Siły w przyrodzie. Praca, moc, energia mechaniczna

Domino fizyczne Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

Domino fizyczne Zjawiska magnetyczne. Optyka

Drewniane listki

Drewniane literki

Drewniane zwierzątka edukacyjne

Ekomatik w edukacji wczesnoszkolnej

English Eater - Chatter

English Eater - Dominoes

English Eater - Questions Twister

Flipper logopedyczny

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Książeczka do budowy cieni małej cz.1 i cz.2

72,00 zł

Lateralizacja

Liczydło duże

715,00 zł

Meble szkolne - regały modułowe

195,00 zł

Meble szkolne - szafki modułowe

380,00 zł

Meble szkolne - tablica/ parawan dla klas 1-3

590,00 zł

Meble szkolne dla klas 1-3

950,00 zł

Meble szkolne dla klas 4-8

1 000,00 zł

Memory chemiczne Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Memory chemiczne Gazy i ważne tlenki

Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Między chemią, a biologią

Memory chemiczne Pochodne węglowodorów

Memory chemiczne Rodzaje i przemiany materii

Memory chemiczne Węgiel i jego związki

Memory chemiczne Wiązania i reakcje chemiczne

Ołówek

Ołówki do pisania w wannie piaskowej

59,00 zł

Parawan lustrzany

3 244,00 zł

Piłeczki styropianowe

Piramida matematyczna duża

Piramida matematyczna mała

Piramida żywienia

1 872,00 zł

Poszukiwacz sumy

462,00 zł

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

Pufa Okrągła KIVAK

Układanka cyfrowa

270,00 zł

Zegar