Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły

Alfabet polski pisany + cyfry

Chemiczne domino Atom i cząsteczka

99,00 zł

Chemiczne domino Kwasy i wodorotlenki

Chemiczne domino Sole

99,00 zł

Chemiczne domino Symbole i wzory

Chemiczne domino Węglowodory i pochodne węglowodorów

Chemiczne memory Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Chemiczne memory Gazy i ważne tlenki

Chemiczne memory Kwasy i wodorotlenki

Chemiczne memory Między chemią, a biologią

Chemiczne memory Pochodne węglowodorów

129,00 zł

Chemiczne memory Rodzaje i przemiany materii

129,00 zł

Chemiczne memory Węgiel i jego związki

Chemiczne memory Wiązania i reakcje chemiczne

Dmuchajka

35,00 zł - 99,00 zł

Drewniane cyferki

Drewniane literki

Drzewko Emocji

Edumatrix

English Eater - Chatter

English Eater - Dominoes

English Eater - Questions Twister

Fizyczne domino Przemiany energii. Ruch drgający

Fizyczne domino Wielkości fizyczne. Cząsteczkowa budowa materii

Flipper logopedyczny

Geograficzne memory Lądy i oceany na Ziemi

Klocki liczbowe 100

Klocki matematyczne

Lateralizacja

Liczydełko

Liczydło duże

550,00 zł

Ołówek

Pakiet 2

299,00 zł

Stara cena 493,00 zł

Pakiet 3

299,00 zł

Stara cena 414,00 zł

Parawan lustrzany

1 520,00 zł

Piramida matematyczna duża

55,00 zł

Piramida matematyczna mała

Poszukiwacz sumy

Przyrodnicze memory Gatunki drzew i krzewów

Pufa Okrągła KIVAK

Słowijki

19,00 zł

Statki matematyczne

System Komplementarnego Nauczania Algorytmiki w Aspekcie Myślenia Komputacyjnego

59,00 zł

Wieżowiec