Przedział cenowy

Wiek dziecka

Autor

Funkcje rozwojowe

Szkoły

Szkoły

Klocki matematyczne

Książeczka do budowy cieni małej cz.1 i cz.2

52,00 zł

Lateralizacja

Liczydełko do myślenia i liczenia

135,00 zł

Liczydło duże

Meble szkolne - regały modułowe

170,00 zł - 258,00 zł

Meble szkolne - szafki modułowe

110,00 zł - 380,00 zł

Meble szkolne - tablica/ parawan dla klas 1-3

Meble szkolne dla klas 1-3

150,00 zł - 430,00 zł

Meble szkolne dla klas 4-8

150,00 zł - 550,00 zł

Memory chemiczne Budowa materii. Układ okresowy pierwiastków

Memory chemiczne Gazy i ważne tlenki

Memory chemiczne Kwasy i wodorotlenki

Memory chemiczne Między chemią, a biologią

Memory chemiczne Pochodne węglowodorów

147,00 zł